• Nasza biblioteka

    • ​​​​​​​Biblioteka zaczęła funkcjonować od września 1961 r., czyli od roku, w którym została otwarta nasza szkoła. Już wtedy była ona miejscem, gdzie rozwijano zainteresowania uczniów oraz organizowano wiele przedsięwzięć kulturalnych i imprez czytelniczych.

     Od 1 września 2014 r. zmienił się charakter biblioteki, ponieważ stała się ona miejscem, gdzie można skorzystać z Internetu. Obecnie zajmuje ona trzy pomieszczenia, w których została zorganizowana: wypożyczalnia, czytelnia i kawiarenka internetowa. 

     Przez cały okres istnienia biblioteki zostały zgromadzone książki z różnych dziedzin wiedzy i literatury pięknej. Czytelnik może wypożyczyć, np.: lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, książki z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów.
     W czytelni może skorzystać, np.: ze słowników, atlasów i z encyklopedii. W bibliotece dostępne są także zasoby multimedialne - audiobooki, filmy
     i słuchowiska.

     Biblioteka wspomaga realizację procesu nauczania i wychowania. Udziela pomocy w zdobywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. 

     Tekst: p. A. Urban                                                                                                                                                                 

  • Nasza biblioteka