• W koku szkolnym 2021/2022 stołówka szkolna wydaje obiady od 6 września.

    Cena obiadów od 6 września 2021 r. wynosi:
    zupa 3zł
    II danie 8zł
    cały zestaw 11zł

     

    Nr konta: 25 2490 0005 0000 4530 9427 8297 Beata Andrysiak Alior Bank

    Wpłata do 3 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać: imię, nazwisko ucznia, klasę z zaznaczeniem za co jest wpłata (czy tylko za zupy czy za II danie czy za cały zestaw).

     

    Odwoływanie obiadów należy zgłaszać do godziny 8.00 pod numerem tel. 794 412 959 (tylko sms).

    Od września nie będą uwzględniane odwołania jednodniowe. Odpisy za obiady będą odliczane po zgłoszeniu nieobecności dziecka dłuższej niż 1 dzień.

     

    Za wrzesień 2021 r. są następujące koszty obiadów (za 19 dni):

    zupy – 57zł

    II danie – 152zł

    cały zestaw – 209zł  

     

    Wpłaty za wrzesień można regulować przelewem na podany wyżej numer konta bankowego (do 3 września). Obiady będą wydawane tylko po uregulowaniu opłaty.      

     

    Jadlospis_20.09-24.09_2021.pdf

     

    Grafik wydawania obiadów od 06.09.2021 r. 
    11:30 - 12:25 - grupy 0
    12:25 - 12.45 - KLASY IV, V
    12:45 - 13:00 - klasa Ia
    13:00 - 13:15 - klasa Ib
    13:15 - 13:30 - klasa IIa
    13:30 - 13.50 - KLASY VI, VII, VIII
    13:50 - 14:05 - klasa IIb
    14:05 - 14:30 - klasa IIIa i IIIb (w środy klasa IIIb o godz. 13.30)


    Uczniowie z klas VI-VIII, którzy kończą zajęcia wcześniej, na obiad idą o godz. 12.25.