• Zapraszamy uczniów do następujących klas siódmych:

    - dwóch klas ogólnodostępnych,

    - sportowej (pływanie),

    autorskiej ("Robote@m" - klasa nauk ścisłych (mechatroniczna)).

     

    Każda klasa VII będzie uczyła się drugiego języka obcego do wyboru: niemieckiego lub hiszpańskiego.

     

    W okresie zawieszenia pracy szkoły, zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: sekretariat@sp234.waw.pl (formularz poniżej). Dotyczy to uczniów naszej szkoły i chętnych z innych szkół.

     

    Poniżej znajduje się link do formularza, który pozwoli nam w szybki sposób zorientować się ilu uczniów z obecnych naszych klas 6 jest zainteresowanych nauką w klasie 7 mechatronicznej.

    Do 30 kwietnia 2021 r. złóż podanie w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy autorskiej.

    Daty, które warto zapamiętać :)

    6 maja - spotkanie organizacyjne z kandydatami o godz 17:00 (online).
    20 maja - badanie predyspozycji.

    Czekamy na Ciebie!

    Link do formularza


    W klasie autorskiej "Robote@m" realizowana będzie nauka w ramach zajęć obowiązkowych w wymiarze 2 godz. informatyki, 5 godz. matematyki, 3 godz. fizyki oraz języka angielskiego technicznego. Ponadto, w ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będą pracowali w Laboratorium Konstruktorskim - ScienceLab. Program zajęć w ScienceLab oparty jest na dwóch blokach: konstruktorskim (prowadzony w języku angielskim) oraz informatyczo-programistycznym.

    Klasa objęta jest naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Mechatroniki i Lotnictwa). Uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach lub technikach w klasach matematyczno-fizycznych lub inżynierskich .
    Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki, języka obcego, informatyki, techniki co najmniej ocenę dobrą.

    Strona www klas mechatronicznych