• Szanowni Rodzice!

    Czekamy na Państwa informacje, pomysły, inicjatywy i sugestie,
    można je przekazywać poprzez:
    przedstawicieli Rady Rodziców lub e-mailem: radarodzicow@sp234.waw.pl

     

    Wpłat można dokonywać:

    przelewem na nowy rachunek bankowy Rady Rodziców przy SP 234

    Bank Pekao S.A. nr konta: 45 1240 6410 1111 0010 9938 5623

    W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz czego dotyczy wpłata

     

    Regulamin-Rady-Rodzicow-SP_234.pdf