• Dyrektor szkoły: Hanna Krupa

    Zastępca dyrektora: Monika Fiuk

    Kierownik świetlicy: Iwona Król

    Kierownik administracji: Ewa Królikowska

     

    Nauczyciel Nauczany przedmiot Wychowawca klasy
    Andrzejuk Paweł wychowanie fizyczne, basen  
    Barańska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna Ia
    Bartołd-Pieniążek Ewa język niemiecki  
    Bińczyk Edyta edukacja wczesnoszkolna IIIb
    Cukrowska Katarzyna matematyka VIIb
    Datta-Skrodzka Agnieszka język angielski  
    Droliński Bartosz wychowanie fizyczne VIs
    Dubiel Anna pedagog, doradztwo zawodowe  
    Fiuk Monika informatyka  
    Fodrowska Ewelina terapia pedagogiczna  
    Gierak Katarzyna historia VIb
    Granat Mirosława przyroda, biologia, matematyka VIa
    Grzelak Hanna wychowawca świetlicy  
    Iglesias-Perez Agnieszka język hiszpański  
    Ignaciuk Magdalena język polski VIIc
    Kasałka Ilona religia  
    Kwiecień Katarzyna język polski IVa
    Laskowska Aleksandra pedagog  
    Lenkowska Lucyna bibliotekarz  
    Lewandowska Beata wychowawca świetlicy  
    Matuszewska-Szelągowska Dorota edukacja wczesnoszkolna 0a
    Mazowiecka Anna edukacja wczesnoszkolna IIa
    Miazga-Pieczek Barbara logopeda  
    Mlącka Sylwia edukacja wczesnoszkolna 0b
    Napora Lilla edukacja wczesnoszkolna IIb
    Nowakowska Katarzyna psycholog  
    Ostrowski Mateusz historia, wiedza o społeczeństwie, szachy VIIs
    Pastwik Michalina edukacja wczesnoszkolna 0b
    ks. Paszkowski Albert religia  
    Pawlak Magda wychowanie fizyczne VIc
    Piłat Sabina język angielski  
    Ptaszyńska Anna matematyka  
    Pulińska Agnieszka język angielski  
    Putrzyńska-Wysmyk Anna edukacja wczesnoszkolna Ib
    Rajewski Piotr język angielski VIIIb/s
    Roloff Krystyna plastyka  
    Ropiak Karolina nauczyciel wspomagający  
    Rosłaniec-Denkiewicz Katarzyna geografia, wychowanie do życia w rodzinie  
    Skopek Natalia nauczyciel wspomagający  
    Socha Patrycja język polski, etyka VIIIa
    Sowa Wojciech wychowanie fizyczne, basen Vs
    Staruch Marta edukacja wczesnoszkolna IIIa
    Strycharczuk Andrzej fizyka  
    ks. Sudy Łukasz religia  
    Urban Anastazja informatyka, technika Va
    Wilczak Jacek nauczyciel wspomagający  
    Woźniak Bartosz muzyka VIIa
    Zaczek Magdalena nauczyciel wspomagający  
    Zatorska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna 0a
    Zawadzka Katarzyna edukacja wczesnoszkolna 0b
    Zielińska Beata biologia, chemia IVb
    Zięcina Joanna wychowawca świetlicy