• Ogłoszenie o zamówieniu 

    Roboty budowlane

    MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH, BIEŻNI I SKOCZNI

    NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA PRZY UL. ESPERANTO 5 W WARSZAWIE - przetarg unieważniony