• Data Godzina Wydarzenie
    01.09.2020

    8.30, 9.30, 10.30, 11.30

    Zebrania z rodzicami uczniów klas 0-I (sala gimnastyczna)
    03.09.2020 17.00, 19.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV (sala gimnastyczna)
    03.09.2020 18.00 Zebrania on-line z rodzicami uczniów klas II, III, V, VI, VIIb, VIIs, VIIIa, VIIIb/s
    10.09.2020 18.00, 19.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas 7a i 7c (sala gimnastyczna)
    29.10.2020 18.00 Śródokresowe zebrania z rodzicami uczniów klas 0-VIII (on-line)
    10.12.2020 18.00 Dzień otwarty dla rodziców (on-line)
    28.01.2021 18.00 Semestralne zebrania z rodzicami uczniów klas 0-VIII (on-line)
    25.03.2021 18.00 Śródokresowe zebrania z rodzicami uczniów klas 0-VIII (on-line)
    20.05.2021 18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas 0-VIII (on-line)
    17.06.2021 18.00 Dzień otwarty dla rodziców (on-line)