• Data

   Godzina

        Wydarzenie

   02.09.2021

    17:00

    19:00

    18:00

   Zebranie z rodzicami uczniów klasy IVa (sala gimnastyczna)

   Zebranie z rodzicami uczniów klasy IVb (sala gimnastyczna)

   Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III, V, VI, VII b, c; VIIIa, b, c, s (online)

    

   09.09.2021

   18:00

   19:30

   Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIIa (sala gimnastyczna)

   Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIIs (sala gimnastyczna)

    

   04.11.2021

   18:00

   Śródokresowe zebrania z rodzicami 0-IV (online)

   Śródokresowe zebrania z rodzicami klas V-VIII  (online)

    

   16.12.2021

   18:00

   Dzień otwarty dla rodziców  (online)

    

   27.01.2022

   17:30

   Semestralne zebrania z rodzicami klas 0-IV  (online)

   Semestralne zebrania z rodzicami klas V-VIII (online)

    

   07.04.2022

   18:00

   Śródokresowe zebrania z rodzicami 0-IV (online)

   Śródokresowe zebrania z rodzicami klas V-VIII (online)

    

   19.05.2022

   18:00

   Śródokresowe zebrania z rodzicami 0-IV (online)

   Śródokresowe zebrania z rodzicami klas V -VIII (online)

    

   14.06.2022

   18:00

   Dzień otwarty dla rodziców (online)