•  p. Anna Dubiel - pedagog szkolny

     Godziny pracy:

     Poniedziałek: 12.00 - 14.30

     Wtorek: 7.30 - 13.30

     Środa: 7.30 - 10.30

     Czwartek: 12.00 - 15.30, 16.30 - 17.30

     Piątek: 9.00 - 13.30, 14.30 - 15.30

      

     Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w godzinach popołudniowych (poza godzinami pracy) po wcześniejszym uzgodnieniu tego z pedagogiem (telefonicznie, mailowo lub osobiście).

      

     Kontakt mailowy z pedagogiem szkolnym:

     * p. Anna Dubiel: adubiel@edu.um.warszawa.pl, anna.dubiel@sp234.waw.pl

      

     Oferta dla dzieci i rodziców

     * Badanie ryzyka dysleksji w klasach "0" i I.
     * Indywidualne konsultacje dydaktyczne i wychowawcze dla dzieci i rodziców.
     * Działania na rzecz organizacji pomocy finansowej dla uczniów potrzebujących (stypendia szkolne, wyprawki, dofinansowanie do obiadów itp.).
     * Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli (organizacja szkoleń/zebrań dla rodziców, nauczycieli, uczniów; prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach na wybrane tematy; prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych indywidualnych lub grupowych z uczniami).
     * Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów w szkole i poza nią.