• Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00.

     Obejmuje opieką dzieci od klasy I do III.

     Nasza świetlica pełni ważną rolę w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. Wspomagamy i uzupełniamy pracę szkoły w różnych jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

     Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze realizowane są na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz dziennego ramowego rozkładu zajęć.

      

     Naszym głównym celem jest:
     zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.

     Ponadto:
     * sprawujemy funkcję opiekuńczą i wychowawczą,
     * tworzymy atmosferę spokoju i bezpieczeństwa,
     * tworzymy optymalne warunki do rozwoju naszych uczniów,
     * rozwijamy zainteresowania uczniów,
     * propagujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego,
     * pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
     * pomagamy w odrabianiu prac domowych,
     * rozwijamy umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
     * organizujemy zajęcia: plastyczne, czytelnicze,
     dydaktyczne, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe,
     rozrywkowe (zabawy okolicznościowe i konkursy), wykorzystujemy środki audiowizualne (oglądamy bajki i programy TV dla dzieci),
     * realizujemy programy z zakresu edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

      

     Karta_zgloszenia_do_swietlicy_szkolnej_2021-22.pdf

     Regulamin_swietlicy_szkolnej.pdf

     Wzor_oswiadczenia_o_samodzielnym_wyjsciu_dziecka.pdf

     Oswiadczenie_o_samodzielnym_wyjsciu_ze_szkoly_-_jednorazowe.pdf

     Procedura_postepowania_w_przypadku_nieodebrania_dziecka_do_godziny_18.pdf

     Regulamin_stolowki.pdf

      

     Informacje na temat obiadów znajdują się w zakładce organizacja zobacz