•  

     Miło nam poinformować, że Nasza Szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Twórcą projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.

     Ideą projektu jest stworzenie takich społeczności szkolnych i międzyszkolnych, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między świadomym, bezpiecznym korzystaniem z nowych technologii i świadomym budowaniem relacji/więzi poza przestrzenią cyfrową.

     Jako Szkoła widzimy i doceniamy znaczenie nowych technologii we współczesnym świecie, ale jednocześnie widzimy również konieczność rozwijania kompetencji potrzebnych w świecie analogowym, dlatego też zdecydowaliśmy się na udział w tej inicjatywie. Liczymy, że korzyści z udziału w projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo odniosą zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice naszych uczniów.

      

     "Domowy kodeks" - "Problemowe używanie smartfonów" https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Problemowe-używanie-smartfonów-2.pdf

     "Domowy kodeks" - "Sposoby codziennych rozwiązań" https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Sposoby-codziennych-rozwiazan.pdf

      

     Warsztaty profilaktyczne w klasie 3a

     Wiemy, jak ważne jest zachowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii a świadomym tworzeniem realnych więzi poza cyfrowym światem. Jednym z naszych działań, by zachować ten balans, jest profilaktyka e-uzależnień oraz kształtowanie właściwej higieny cyfrowej.

     20 maja w klasie 3a odbyły się warsztaty profilaktyczne, podczas których uczniowie, poznając historię dziewięciolatki, dyskutowali na temat dobrych i złych nawyków związanych z używaniem smartfonów. Następnie, pracując w grupach, wspólnie wypracowali zasady korzystania z tych urządzeń dbające o ich dobrostan. Warsztaty przeprowadzili specjaliści Szkoły Podstawowej nr 234 i Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.

     Zajęcia miały okazję obserwować: Radna m.st. Warszawy Pani Renata Niewitecka, Radna m.st. Warszawy Pani Dorota Łaboda, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renata Kaznowska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa–Wola Pani Grażyna Orzechowska – Mikulska i Dyrektor Biura Edukacji Pani Joanna Gospodarczyk, gdyż warsztaty wpisują się w akcję społeczną „off”, do której przystępujem.st. Warszawa.

     #szkołaodpowiedzialnacyfrowo