• Język angielski

     • Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych formach nauki języka angielskiego:

      * w zajęciach na tablicy interaktywnej;
      * w lekcjach kulturowych DVD z kartami pracy;
      * w "self-managed/DIY" lekcjach , gdy uczniowie-ochotnicy sami prowadzą zajęcia w j. angielskim;
      * w zajeciach interaktywnych z native speaker'em w ramach międzynarodowego projektu pt. "Nauka Bez Granic"/"Learning Without Borders";
      * w zajęciach koła j. angielskiego;
      * w zajęciach wyrównawczych;
      * w zajęciach "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III";
      * organizują mini-przedstawienia ("Mini-Plays") pt. "Starsi-Młodszym";
      * aktywnie uczestniczą w Projekcie E-Twinning: współpraca ze szkołami Unii Europejskiej;
      * odwiedzają miejsca związane z kulturą krajów anglojęzycznych, np: Ambasada Brytyjska;
      * współtworzą kramik "English is fun!" podczas Pikniku Rodzinnego;
      * projektują i wykonują angielskie gry logiczne na zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej "Gniazdo";
      * wykonują tematyczne projekty językowo-kulturowe tzw."Projects";
      * biorą udział w różnorodnych konkursach kulturowych i językowych: europejskich, ogólnopolskich, mazowieckich, warszawskich, dzielnicowych oraz szkolnych.

     • eTwinning

     • Nasze projekty ....